Juridisch Engels
Veel advocatenkantoren en juridische diensten klagen over het niveau Engels van recent afgestudeerde rechtenstudenten die bij hen komen solliciteren of pas beginnen. Vaak hebben deze een enorme variëteit aan Engelse taalcertificaten, maar volstaat hun kennis niet om essentiële juridische taken uit te voeren, zoals klantencontacten onderhouden, onderhandelen, pleiten en contracten opstellen. Dit is te zien aan de kwaliteit van de documenten die ze inleveren en aan de snelheid waaraan ze deze opmaken.
Als rechtenstudenten krijgen we altijd wel een vak juridisch Engels. Daarin komt er dan wat jargon aan bod en ook wat over het Common Law-systeem, maar heel vaak heb ik het gevoel dat velen onder ons niet weten hoe ze aan een contract zouden moeten beginnen. Alles is enorm theoretisch, maar als je hoort wat ervaren advocaten en juristen te zeggen hebben, besef je eigenlijk dat wat we gezien hebben totaal niet aangepast is aan wat advocatenkantoren en bedrijven écht zoeken en verwachten.
TOLES CENTRUM BELGIË
Als officieel TOLES centrum, bereiden wij bij Hello Languages (aspirant-) advocaten en juristen voor op het accuraat gebruik van Engels in de juridische sfeer.

TOLES staat voor Test of Legal English Skills en is opgesteld op vraag van één van ‘the big five’ zodat zij kandidaten beter konden testen op hun capaciteiten op vlak van juridisch Engels. Na verloop van tijd is de oprichtster afgesplitst van Cambridge University om zich meer op de professionele kant van het juridisch Engels te richten dan op de academische kant. Hierna richtte de internationale organisatie zich tot de International Division of the Law Society of England and Wales, waarvan wij nu lid zijn, om zowel het materiaal, het examen als de opleidingen up to date te houden.

In ons centrum, te Antwerpen, is het dus mogelijk om deze test af te leggen en te laten verbeteren door onze examinatoren te Cambridge. Voorbereidingen op het examen kan aan de hand van onze handboeken in zelfstudie of onder de vorm van een cursus. Deze lessen kunnen doorgaan in Antwerpen of on site. Veel van de bedrijven en/of studenten die bij ons komen bevinden zich bijvoorbeeld in Brussel, Leuven, Gent, Luik of Genk en krijgen les ter plaatse. Soms komen er zelfs professionals vanuit Nederland om een opleiding te volgen over de finesses van de Engelse taal in Intellectual Property (IP).

Trainingen op maat die niet zozeer bedoeld zijn als voorbereiding op een examen, maar die compleet aangepast zijn aan de noden van het bedrijf of advocatenkantoor in kwestie, zijn ook mogelijk en worden opgesteld in samenspraak met ons hoofdkantoor, Cambridge Law Studio.

Meer informatie
voor een training op maat?
Wat onze klanten zeggen

Verkozen tot meest innovatieve taalprovider van Vlaanderen door Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen

X